check it . . . check it . . . check it . . . check it . . . check it . . .

środa, 13 lipca 2011

13th July 2011

asystował: Emil Bochnia
Podziękowania dla Aleksandra Boczara za użyczenie aparatu analogowego na potrzeby sesji.
12. lipca 2011
CZĘŚĆ PIERWSZA