check it . . . check it . . . check it . . . check it . . . check it . . .

niedziela, 20 listopada 2011

'Muzeum'

Wisława Szymborska
"Muzeum"
Wizualny projekt interpretacyjny.

***
od co najmniej trzystu lat.
***
Są miecze – gdzie gniew?
I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie.
***
Z braku wieczności zgromadzono
dziesięć tysięcy starych rzeczy.
Omszały woźny drzemie słodko
zwiesiwszy wąsy nad gablotką.
***
Metale, glina,
Chichocze tylko szpilka po śmieszce z Egiptu.
***
Korona przeczekała głowę.
***
Co do mnie, żyję, proszę wierzyć.***
mod.: Asia Gozdecka